Vad styr räntan på privatlån?

Kort och gott kan sägas att en ränta är detsamma som kostnaden för dig att låna pengar av banken. Ofta talas det om styrräntan på nyheterna och på bankerna pratar de om fasta räntor och effektiva räntor men vad är egentligen vad och varför har du den ränta som du har på ditt lån?

Vanliga begrepp

  • Fast ränta – Fast ränta innebär att lånet är bundet till en och samma ränta under en viss tid. En fast ränta binds vanligtvis till mellan två och fem år.
  • Rörlig ränta – Att ha rörlig ränta på sitt lån innebär att räntan följer oftast marknadsräntan och ändras i takt med att denna ändras.
  • Reporäntan – Reporäntan, också kallad styrräntan, är den ränta som Riksbanken tar ut vid utlåning till landets banker. Reporäntan styr bankernas kostnader och är ett medel för staten att kontrollera penningflödet i samhället. Många gånger har reporäntan direkt och stor påverkan på bankernas rörliga lån då bankerna ändrar sina räntor i takt med att reporäntan ändras. Lån med fast ränta påverkas också av att reporäntan höjs eller sänks men mer på längre sikt då bankerna prognostiserar för en längre tid när de sätter en fast ränta.
  • Effektiv ränta – När det talas om effektiv ränta är detta ingen specifik ränta som tas ut på det aktuella lånet. Den effektiva räntan är alla kostnader kopplade till ett lån beräknat som ränta och används som ett samlat mått för hur dyrt ett lån är inklusive administrationsavgifter och övriga avgifter. Att jämföra den effektiva räntan på olika lån ger oftast en betydligt klarare bild än att titta enbart på den ordinarie räntan.

Bankens bedömning

När du vill låna pengar av en bank görs en så kallad kreditupplysning på dig. En kreditupplysning är en lista av ekonomisk information om dig som person. Den visar vilken taxerad inkomst du hade det senaste taxeringsåret, eventuella betalningsanmärkningar, civilstånd, folkbokföringsuppgifter, redan beviljade och utnyttjade kredit samt en lång rad övrig information. Vid ansökningstillfället görs en samlad bedömning av dina uppgifter som sedan automatiskt jämförs med en databas av liknande ansökningar. Utifrån detta beräknas den risk som banken anser att det innebär att låna ut sina pengar till dig utifrån dagens förutsättningar. Räntan på ett beviljat lån är en del av det resultat som fås fram genom att göra denna riskbedömning.

För att göra det lite klarare vad som påverkar bedömningen av din ansökan kan kortfattat sägas att dessa faktorer påverkar:

  • Hur mycket pengar du lånar – ju mer pengar du lånar av banken desto större krav ställs det på din ekonomi för att kunna betala tillbaka pengarna, genom exempelvis högre månadskostnad.
  • Hur mycket pengar du tjänar – en fast inkomst innebär en trygghet för banken. En högre inkomst innebär därtill i tvära drag bättre återbetalningsförmåga och ännu större trygghet för banken.
  • Redan beviljade och utnyttjade kredit – varje lån man tar innebär att hushållets månatliga kostnader höjs. En person som redan har mycket lån har högre utgifter än en person utan lån.
  • Om det finns säkerhet – att banken kan ta säkerhet i exempelvis en bil eller ett hus innebär en garant för banken att få tillbaka utlånade pengar. Återigen minskar risken med ökad garanti på återbetalning av utlånade pengar.