Vad är statlig bankgaranti?

Insättningsgaranti innebär att staten garanterar de pengar som privatpersoner sätter in på sina konton i banker och andra finansinstitut. Den statliga bankgarantin innebär att den som har satt in pengar ska kunna få tillbaka pengarna även om banken skulle gå i konkurs. Oftast finns dock olika begränsningar i hur stora belopp som ersätts och vilka typer av konton som skyddas enligt garantin. I dagsläget gäller garantin upp till 100 000 euro, ca 900 000 kr. Alla banker med insättningsgaranti upplyser om detta tydligt.

Historik

USA var det första land som införde insättningsgaranti på nationell nivå. Det var redan den 1 januari 1934 som det infördes. Beslutet var en följd av bankkrascherna som inträffade under 1933 i spåren efter den stora depressionen som inleddes 1929. Efter dessa händelser lagstiftades insättningsgarantin i form av den så kallade Glass-Steagall Act, som också etablerade The Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) för att hantera bankgarantin.

Bankgaranti

Tillfällig bankgaranti under finanskrisen 1990-1994

Här i Sverige så infördes en tillfällig bankgaranti under finanskrisen 1990-1994. Denna insättningsgaranti hanterades då av Bankstödsnämnden. Runt om i världen skedde liknande finansiella kriser i början av 1990-talet. Detta ledde till de gemensamma reglerna om insättningsgaranti som EU införde 1994. Den svenska statliga insättningsgarantin är lagstadgad i Lagen om insättningsgaranti (1995:1571). Insättningsgarantinämnden skapades för att hantera bankgarantin, men från och med 1 januari 1998 tog Riksgäldskontoret över ansvaret. Hittills har insättningsgarantin trätt in vid två konkurser: Custodia Credit och Allmänna Kapital. Båda gick i konkurs under 2006. Idag finns insättningsgaranti i närmare 100 länder runt om i världen.

Skydda spararna och stabiliteten i betalningssystemet

Insättningsgaranti har införts dels för att skydda spararna, konsumenterna, men dels också för att skydda stabiliteten i betalningssystemet. När det sker finansiella kriser så finns det en risk för att sparare tar ut sina pengar från bankerna, för att de är rädda att förlora pengarna annars. Om många väljer att ta ut alla sina sparpengar samtidigt kan banksystemet falla samman, banken kanske inte klarar av att betala ut de önskade beloppen, vilket kan leda till en konkurs för banken. Detta kan sätta igång kedjereaktioner och finansiellt kaos som leder till problem och förluster för hela samhället. En statlig insättningsgaranti anses skydda mot sådana uttagsanstormningar.

Krav på insättningsgaranti

Enligt beslutet 1994 måste alla länder inom Europeiska Unionen ha en insättningsgaranti som uppfyller vissa minimikrav. Länderna måste garantera insättningar om minst 20 000 euro per person och garantin måste trygga en återbetalning till minst 90 procent. Utöver dessa minimikrav fick länderna själva utforma insättningsgarantin.

Finanskrisen 2008

I samband med finanskrisen 2008 utökade flera EU-länder sina insättningsgarantier genom att garantera högre belopp. Flera länder valde att införa insättningsgarantier på obegränsade nivåer, först ut var Irland och därefter följde Danmark, Grekland och Tyskland efter. I slutet av 2008 bestämdes det gemensamt i EU att man skulle höja minimibeloppet som EU:s länder måste garantera till 50 000 euro istället för 20 000 euro. Det nya, högre beloppet har dock inte ännu trätt i kraft i alla EU:s länder ännu, då det också måste införlivas i ländernas nationella lagstiftning.

Insättningsgarantin höjs till 100 000 euro

För Sverige innebar detta att insättningsgarantin höjdes till 100 000 euro (ca 900 000 kronor) per person och institut. Tidigare var garantin på maximalt 500 000 kronor. Belopp upp till 100 000 euro garanteras till hundra procent. I samband med att man höjde insättningsgarantins belopp så utökade man också de typer av konton som skyddas. Tidigare skyddade insättningsgarantin bara transaktionskonton. Numera omfattas i stort sett alla typer av insättningskonton. Om kontot omfattas av insättningsgarantin eller inte framgår alltid av kontovillkoren eller i årsbeskedet, annars kan du kolla med din bank vad som gäller. I och med ändringarna i oktober 2008 bestämdes det också att även utländska bankers filialer i Sverige ska omfattas av den svenska insättningsgarantin. Den statliga bankgarantin administreras idag av Riksgäldskontoret.