Lån med betalningsanmärkningar och skulder

Att beviljas ett lån med betalningsanmärkningar och skulder är betydligt svårare än om du har en stabil ekonomi. Det behöver dock inte vara en omöjlighet att få ett lån under dessa omständigheter då lånemarknaden i Sverige är förhållandevis stor – så länge du inte har ett skuldsaldo hos Kronofogden.

Betalningsanmärkningar är inte hela världen

Det är förvånande hur stor del av Sveriges befolkning som någon gång har haft en betalningsanmärkning. Med tanke på hur många räkningar de flesta av oss har att hantera per månad så är det inte så konstigt att det kan hända även den bästa. Det behöver således inte betyda att du har en dålig ekonomi. De flesta banker och långivare är medvetna om denna problematik och har förståelse för detta. De medger allt som oftast lån även om du har dragit på dig en eller ett par betalningsanmärkningar.

Lån med betalningsanmärkning och skulder

Det skiljer sig mycket mellan betalningsanmärkningar och betalningsanmärkningar! En äldre anmärkning anses inte vara lika allvarlig som en du nyligen fått. Även antalet anmärkningar har en påverkan när du ansöker om lån med betalningsanmärkningar och skulder. Det är oftast inte något problem att få ett lån med en eller två anmärkningar men har du fler än så kan det bli problematiskt. Om du nekas lån på grund av att du har för många betalningsanmärkningar är det bara att vänta. Betalningsanmärkningar raderas nämligen så småningom från registren. När det sker så höjs din kreditvärdighet och du har möjlighet att bli beviljad fler lån.

De flesta i Sverige har skulder

Att behöva låna pengar då och då är idag en självklar del av ekonomin för de flesta av oss. Då bostadspriserna fortsatt att skjuta i höjden de senaste åren så är många skuldsatta resten av livet tack vare att de månatligen behöver betala av på sitt bolån. Att få ett nytt lån är inget problem även om du har en skuld sedan tidigare. Det kan dock vara svårt att få ännu ett lån om du har ett flertal större skulder sedan tidigare. Ett samlingslån kan vara lösningen. Det vill säga att du tar ett större lån som du använder för att betala av dyrare krediter och smålån.

Det är helt normalt att ha en skuld som avbetalas kontinuerligt. Att däremot ha en obetald skuld där du kommit efter med betalningarna är allvarligt och något du bör ta tag i snarast möjligt – inte minst om du behöver låna pengar. I värsta fall kan den du lånat av kan kräva en utmätning av Kronofogden. Har du då lånat med en säkerhet som pant kan du bli av med säkerheten.

Du får inte ha ett skuldsaldo hos Kronofogden

Att ha skulder är som vi tidigare nämnt något helt normalt. Större delen av alla vuxna svenskar har någon form av skuld som de betalar av på även om de inte har ett bolån. Det kan röra sig om en skuld till CSN eller en inköpt kapitalvara som exempelvis en bil som köpts med ett billån. Räkna inte med att du får ett lån med betalningsanmärkningar och skulder om du har en obetald skuld till Kronofogden. Då görs nämligen en utmätning av din lön varje månad och din ekonomiska situation lär ha svårt att klara av att ta nya lån. Detta är ett exempel på varför det är jätteviktigt att betala av sina skulder enligt låneavtalet, för att undvika att de går hela vägen till Kronofogden via inkasso.

Du kan alltså ha obetalda skulder och betalningsanmärkningar och ändå få ett lån beviljat. Men du kan inte ha skulder som förfallit till betalning och gått hela vägen till Kronofogden. Enda chansen i det fallet är at Kronofogden beviljar en skuldsanering. Det är en form av lån från staten som du sedan betalar av på medan du lever på existensminimum. Det är svårt att få ett sådant lån och inget du ska räkna med.

Tänk efter innan du ansöker om lån med betalningsanmärkningar och skulder

Det kan ibland vara nödvändigt att ta ett lån med betalningsanmärkningar och skulder. Det är dock viktigt att du inte tar ett lån som i det läget ytterligare förvärrar din ekonomiska situation. Det händer att man tar nya lån för att kunna betala tillbaka gamla skulder. Detta ska helst endast göras om det innebär en sänkt räntekostnad – alltså genom att du tar ett lån med bättre villkor än de du redan har idag.

Lån med betalningsanmärkningar och skulder är dyrare än om du har en mer ordnad och stabil ekonomi. Långivaren tar en högre risk och tar därför mer betalt. Ockerräntor är förbjudna i Sverige men ha för vana att alltid kolla upp lånets effektiva ränta och låna bara om det verkligen är nödvändigt.

Lån med betalningsanmärkningar och skulder vid hög inkomst

Du kan ha skulder och betalningsanmärkningar som kan vara flera år gamla. Långivare försöker bedöma din nuvarande kreditvärdighet när låneansökan görs. Om du har ett bolån, en hög fast inkomst och en äldre betalningsanmärkning är det oftast ganska enkelt att få låna. I alla fall om inkomsten är stor nog i förhållande till vad du kommer att betala av på lånet. Att få en bättre inkomst är ett mycket bra sätt för att få lån med betalningsanmärkningar och skulder.