Vad händer om man inte betalar fakturan i tid?

Att missa en betalning är inte alltid hela världen. Men för den som inte håller ögonen öppna och är uppmärksam på de brev som ramla innanför dörren kan en missad betalning leda till stora tråkigheter. Skulder växer fort och ju längre du väntar med att ta tag i problemet desto dyrare blir det att lösa det. I värsta fall kan missade betalningar leda till att du får en betalningsanmärkning. Att hamna i Kronofogdemyndighetens register tar dock längre tid än många anar. Som ett förtydligande i vad som händer om man inte betalar en faktura eller ett lån här är en kort förklaring av de olika stegen som sammanställts nedan.

Förfallodag

Förfallodag är en överenskommelse mellan säljare och köparen om vilken som är sista dagen som säljaren ska ha mottagit betalning. Finns ingen avtalad förfallodag gäller regeln att betalning ska ske när säljaren ber om det.

Faktura

Påminnelse

En fordringsägare har rätt att ta ut en påminnelse avgift. Detta kan göras under förutsättningen att det finns avtalat om detta. Det är oerhört viktigt att du själv håller koll på förfallodagen för dina räkningar för att slippa påminnelseavgift. Fordringsägaren är i de flesta fall inte skyldig att skicka ut någon påminnelse om betalning. I dagsläget är den högsta påminnelseavgift som företag kan ta ut 50 kronor.

Dröjsmålsränta – övriga avgifter

Även dröjsmålsränta är något som en fordringsägare har rätt att ta ut om fallet är så att det finns angivet i avtalet. Om inget finns avtalat gällande just dröjsmålsränta gäller räntelagen vid sen betalning. Häri finns angivet att dröjsmålsränta får tas ut en månad efter den dagen som det ursprungliga betalkravet skickades ut.

Rättsliga åtgärder – Inkasso

En obetald faktura kan leda till att fordringsägaren eller ett inkassobolag på uppdrag av fordringsägaren skickar ett inkassokrav till dig. I ett inkassokrav ska det på ett tydligt sätt framgå vilket som är det totala skuldbeloppet, aktuell ränta samt eventuella inkassokostnader. Endast bolag med tillstånd ifrån Datainspektionen med grund i inkassolagen har rätt att utöva inkassoverksamhet. Att få ett inkassokrav betyder inte att du har fått en betalningsanmärkning.

Betalningsföreläggande

Ett företag kan i nästa steg vända sig till Kronofogdemyndigheten för att få godkännande om att skicka ett betalningsföreläggande, med andra ord ett beslut om att du är skyldig att betala ett krav. Ett betalningsföreläggande skickas hem till dig i form av ett brev, så kallad delgivning, som du ska kvittera och skicka tillbaka. Det är först när du godkänt skulden som Kronofogden kan fastslå din skuld och driva in pengarna. Om fordringsägaren och kund inte kan komma överens om skulden kan fordringsägaren dra ärendet till tingsrätten. Om du inte har några invändningar mot betalningskravet fastslår Kronofogdemyndigheten skulden och ett utslag skickas hem till dig och fordringsägaren kan låta Kronofogdemyndigheten driva in skulden.

Betalningsanmärkning

Det är först när Kronofogdemyndigheten har fastslagit skulden som du får en så kallad betalningsanmärkning. Betalningsanmärkning är ett samlingsnamn som kreditupplysningsföretag använder för en rad olika händelser där en person inte har betalt sina skulder. Denna anmärkning är i de flesta fall ett hinder för dig att kunna få ta lån, starta telefonabonnemang etc. En betalningsanmärkning ligger kvar i registret i 3 år från utslagsdatumet. Detta gäller oavsett om den aktuella skulden har betalts eller inte.