Så fungerar en kreditprövning

Alla personer över 15 år finns med i Kreditupplysningsregistret. Det går inte att bli struken därifrån. Men uppgifterna finns bara med under en begränsad tid. Om någon har fått en betalningsanmärkning så syns det bara i tre år efter att skulden är betald. Om någon gjort en skuldsanering så registreras det i fem år i Kreditupplysningsregistret.

Så fungerar en kreditprövning med kreditupplysning (hos UC)

Innan ett lån beviljas brukar de flesta långivare ansöka om en kreditupplysning. Det innebär att de gör en förfrågan hos exempelvis Upplysningscentralen, UC, för att få uppgifter, omdömen eller råd ur Kreditupplysningsregistret, som gör det lättare att bedöma låntagarens kreditvärdighet. Vid en kreditupplysning eller kreditprövning får långivaren till exempel reda på om låntagaren har några betalningsanmärkningar, om han eller hon har skulder hos någon annan långivare, om personen har någon förmögenhet samt hur hög inkomst låntagaren har.

Så fungerar en kreditprövning

Som privatperson har du rätt att se vad som står skrivet om dig i registret. När något företag begär upplysningar om dig får du hem en kopia där det står vilka upplysningar företaget tagit del av.

Ansök inte hos för många kreditgivare samtidigt

Det har tidigare varit ett problem att det är svårare att få ett lån beviljat om man har många förfrågningar hos Upplysningscentralen. Innan man tecknar sig för ett lån brukar man ju ofta kolla upp olika långivare och deras villkor och risken är då att varenda långivare gör en kreditupplysning. Detta har lösts idag genom en sammanslagen kreditupplysning. Det betyder att du som låntagare kan ta del av flera låneofferter från flera långivare, men att bara en enda kreditupplysning registreras. Denna teknik introducerades 2007 och idag erbjuder allt flera företag sammanslagna kreditupplysningar. Lendo är ett av dessa företag.